/


 

Käytössämme on Heeros-pilvipalvelut, jotka kattavat sähköisen taloushallinnon tarpeet monipuolisesti. Heeroksen sovelluksilla on mahdollista hoitaa koko laskutus ja myyntireskontran hoito sekä osto- ja kululaskujen kierrätys ja maksatus.

Esimerkiksi yhdistys, jonka hallinto ei työskentele yhdessä paikassa, hyötyy ostolaskujen kierrätyksestä. Kukin hallituksen jäsen voi hyväksyä ostolaskut pilvipalvelussa - ajasta ja paikasta riippumatta. Hyväksymiskierron jälkeen laskut siirretään pankkiin maksuun. Ja jos laskuihin tarvitsee palata, ovat ne aina luettavissa pilvipalvelussa.

Heeroksessa tehdyt myyntilaskut voidaan lähettää asiakkaille sähköisinä tai postituspalvelun kautta, jolloin asiakkaan ei itse tarvitse kuorittaa ja postittaa niitä. Järjestelmä noutaa pankista viitesuoritukset ja ylläpitää myyntireskontraa. Tieto siitä, mitkä laskut asiakas on maksanut ja mitkä maksamatta, on päivittäin ajan tasalla ja helposti tarkasteltavissa. Myös maksumuistutusten teko onnistuu helposti.

Heeroksessa on asiakkaiden käytössä myös dokumenttiarkisto, johon voi kerätä vaikka yrityksen pöytäkirjat tai muuta hallinnollista materiaalia.

Räätälöimme kullekin asiakkaalle juuri heidän toimintaansa parhaiten tukevan Heeros-ratkaisun.